29 oktober 2014
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Höstlov!

Många skolbarn tillbringar sina lovdagar på fritids tillsammans med fritidspedagoger. Vad gör en fritidspedagog och hur ser framtidsutsikterna ut?

fritidspedagog

Fritidspedagogerna arbetar med barn i skolan och hjälper till att skapa en meningsfull fritid före och efter skolan. Fritidshemmen ska ge eleverna andra erfarenheter och kunskaper än de normalt får i skolan, tillsammans bidrar skola och fritidshem till elevernas utveckling och lärande.

Pedagogerna ordnar fritidsaktiviteter som att snickra, måla och spela teater men uppmuntrar också barnen att ta egna initiativ. De finns där för att uppmärksamma och lyssna på barn som behöver vuxenstöd.

Kontakten med föräldrarna är viktig. Om ett barn har problem av något slag så kan fritidspedagogen även samarbeta med skolsköterska, kurator eller psykolog.

Fritidspedagog ett framtidsyrke

Fritidspedagoger kommer att ha lätt att få jobb de närmsta tio åren, särskilt i storstadsregionerna. Fritidspedagoger arbetar framför allt med barn sex till tio år och den åldersgruppen väntas fortsätta öka.

I dag arbetar många obehöriga inom fritidshemsverksamheten och andelen utbildade fritidspedagoger behöver öka. Rekryteringsbehovet påverkas även av hur fritidshemsverksamheten organiseras och omfattningen av omsorg för äldre skolbarn.

Här finns jobben i skolan

Läs mer i rapporten Så löser vi rekryteringsutmaningarn En rapport om rekryteringsbehoven i förskola och skola (2014)

Läs om fritidshemmets uppgift på Skolverkets hemsida

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!