9 oktober 2014
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Karriär i fokus för ny rapport

Viktiga, meningsfulla och roliga arbeten. Schyssta arbetsvillkor och goda framtidsutsikter. Men dåliga karriärmöjligheter. Så ser unga på välfärdssektorns jobb. Varför? Och vad kan göras åt det? Rapporten "Jobbet och karriären – hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?" är en djupdykning i ämnet och ett försök att vägleda arbetsgivarna för att förändra bilden.

Många ungdomar kan tänka sig en framtid i välfärdssektorn. Här finns spännande jobb som gör skillnad.

– Ungdomsrapporten "Jobb som gör skillnad" visade tydligt att vi har eftertraktade jobb i vår sektor. Men vi måste göra något åt det som inte uppfattas lika positivt om vi ska ha en chans att konkurrera om arbetskraften framöver, säger SKL:s vd Håkan Sörman.

– Antingen måste vi bli bättre på att informera om faktiska förhållanden och justera en felaktig bild, eller så måste vi helt enkelt utveckla verksamheten i vår sektor, tillägger han.

Rapporten Jobbet och karriären ska tjäna som inspiration och diskussionsunderlag för kommuner och landsting. Här finns goda exempel på hur vissa har jobbat med frågorna på ett framgångsrikt sätt. Här redogörs också för hur SKL arbetar med karriärfrågor och här serveras konkreta tips och råd om hur och vad man kan tänka på i sitt arbete med karriärutveckling.

En utmaning för sektorn är att införa fler och mindre karriärsteg och större möjligheter att prova på chefskap i mindre skala.

– Våra platta organisationer har sina fördelar, men nackdelen är att det är få chefer, säger Håkan Sörman. Det tar lång tid att bli chef, och när man väl blir det så är det ofta över många. Det måste vi nog se över.

Redan idag jobbas det dock med dessa frågor i kommuner och landsting. Karriärtjänster blir allt vanligare och traineeprogram finns idag i 40 procent av landstingen och i 21 procent av kommunerna. Program för blivande chefer finns i 70,procent av kommunerna och 31 procent av landstingen.

Det finns också goda möjligheter att göra traditionell karriär i kommuner och landsting inom kort, slår man fast i rapporten. Många av dagens chefer går snart i pension. 

Men framför allt framhålls vikten av att tänka bredare när det gäller karriär och utveckling. Arbetsgivaren måste se medarbetarnas olika behov av utveckling och karriär. Vissa vill klättra uppåt i organisationen, andra vill prova på nya saker eller bredda sig inom sitt specifika område. Åter andra vill fördjupa sig och bli experter. Karriär ser olika ut för olika personer:

– Det här kan och bör man på olika sätt ta hänsyn till som arbetsgivare, säger Håkan Sörman. I egenskap av stora arbetsgivare med många specialistområden, har vi dessutom stora förutsättningar att göra det i vår sektor.

– Genom den här rapporten hoppas vi kunna ta ett första steg till en fortsatt diskussion på våra arbetsplatser.

Ladda ner rapporten "Jobben och karriären - hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?" från SKL:s webbutik

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!