9 oktober 2014
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Karriär, lön och arbetsmiljö viktigt i välfärdsjobben

Viktiga, roliga jobb med schyssta arbetsvillkor och goda framtidsutsikter. Men sämre lön, arbetsmiljö och karriärmöjligheter. Det är ungas bild av välfärdsjobben. I tre nya rapporter presenterar SKL förslag till åtgärder som kan öka kunskapen om välfärdsjobben och skapa bättre karriär- och utvecklingsmöjligheter, arbetsmiljö och lönebildning.

Många ungdomar kan tänka sig en framtid i välfärdssektorn. Det visar den ett år gamla undersökningen "Jobb som gör skillnad" som Ungdomsbarometern gjort på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting.

– Välfärdsjobben är eftertraktade och attraktiva. Men det är oroväckande att så många unga har en negativ syn på till exempel karriärmöjligheter och lön i vår sektor. De signalerna måste vi ta på allvar, säger SKL:s VD Håkan Sörman.

Nu uppmanar SKL välfärdens arbetsgivare att ytterligare intensifiera arbetet med att göra jobben attraktiva. I tre rapporter om lön, karriär och arbetsmiljö som SKL tagit fram inom ramen för satsningen Sveriges Viktigaste Jobb presenteras förslag till åtgärder som kan behövas för att skapa bättre karriär- och utvecklingsmöjligheter, arbetsmiljö och lönebildning.

– Det pågår mycket bra utveckling på arbetsplatserna. Ska vi locka unga till välfärdsjobben framöver måste vi bli bättre på att informera om faktiska förhållanden för att förändra en bild som ibland är missvisade. Samtidigt måste vi hela tiden utveckla och förbättra verksamheten, säger Håkan Sörman.

Rapporterna innehåller också fakta och statistik över nuläget på respektive område samt konkreta exempel på hur kommuner, landsting och regioner arbetar med lön, karriär och arbetsmiljö. SKL hoppas att rapporterna ska inspirera och ligga till grund för diskussion hos kommuner och landsting.

Några åtgärdsförslag ur rapporterna:

Karriär

  • Fler och mindre karriärsteg. Större möjligheter att pröva chefskap i mindre skala.
  • Se medarbetarnas olika behov av utveckling och karriär. Karriär är inte bara att klättra uppåt, det kan också vara att bredda eller specialisera sig.
  • Utnyttja fördelarna med att vara stora arbetsgivare med många specialistområden

Ladda ner eller beställ rapporten "Jobbet och karriären"

Lönebildning

  • Öka lönespridningen. Då kommer också möjligheterna till en lönekarriär att öka.
  • Ha en tydlig lönepolitisk strategi som utgår ifrån högsta ledningen och låt politiska prioriteringar få genomslag i lönesättningen.
  • Ge lönesättande cheferna rätt verktyg.

Ladda ner eller beställ rapporten "Jobbet och lönen"

Arbetsmiljö

  • Låt ett hälsofrämjande och förebyggande perspektiv genomsyra arbetet.
  • Utveckla samverkan och delaktighet och ge medarbetarna mer inflytande.
  • Kommunicera mera, skapa gemensamma arenor för att diskutera jobbet så att allas röst blir hörd.

Ladda ner eller beställ rapporten "Jobbet och arbetsmiljön"

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!