9 oktober 2014
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Ny rapport ska få kommuner och landsting att diskutera arbetsmiljö

Viktiga, meningsfulla och roliga arbeten. Schyssta arbetsvillkor och goda framtidsutsikter. Men dålig arbetsmiljö. Så ser unga på välfärdssektorns jobb. Varför? Och vad kan göras åt det? Rapporten ”Jobbet och arbetsmiljön – hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?” är en djupdykning i ämnet och ett försök att vägleda arbetsgivarna för att förändra bilden.

Många ungdomar kan tänka sig en framtid i välfärdssektorn. Här finns spännande jobb som gör skillnad.

– Ungdomsrapporten ”Jobb som gör skillnad” visade tydligt att vi har eftertraktade jobb i vår sektor. Men vi måste göra något åt det som inte uppfattas lika positivt om vi ska ha en chans att konkurrera om arbetskraften framöver, säger SKL:s vd Håkan Sörman.

– Antingen måste vi bli bättre på att informera om faktiska förhållanden och justera en felaktig bild, eller så måste vi helt enkelt utveckla verksamheten i vår sektor, tillägger han.

Rapporten Jobbet och arbetsmiljön ska tjäna som inspiration och diskussionsunderlag för kommuner och landsting. Här finns goda exempel på hur vissa har jobbat med frågorna på ett framgångsrikt sätt. Här redogörs också för hur SKL arbetar med arbetsmiljöfrågor och här serveras konkreta tips och råd om hur och vad man kan tänka på i sitt arbetsmiljöarbete.

– Medarbetare inom kommuner och landsting är lika nöjda med sin fysiska arbetsmiljö som medarbetare i andra sektorer, så bilden av dålig arbetsmiljö i kommuner och landsting är inte entydig, säger Håkan Sörman.

Att man ändå associerar sektorn till dålig arbetsmiljö kan handla om att yrkena ofta innebär tunga lyft och intensivt arbete med människor,

– Men just arbete med människor innebär ofta också ett stort engagemang och social gemenskap, vilket i sin tur föder en mycket positiv psykosocial arbetsmiljö.

– Och när det gäller den fysiska arbetsmiljön med tekniska hjälpmedel för bland annat tunga lyft, så ligger vår sektor i framkant.

Däremot är arbetsberlastningen högre i offentlig sektor, det vill säga även kommuner och landsting. De anställda känner oftare stress och tycker inte att de hinner med sitt arbete under ordinarie arbetstid.

– Välfärdens stora arbetsmiljöutmaning är att organisera arbetet så att det fungerar väl för såväl medarbetare som brukare, säger Håkan Sörman.

– Förhoppningsvis kan den här rapporten ligga till grund för en fortsatt diskussion ute bland våra medlemmar.

Ladda ner eller beställ rapporten "Jobbet och arbetsmiljön"

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!