9 oktober 2014
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Ny rapport ska få kommuner och landsting att diskutera lönebildning

Viktiga, meningsfulla och roliga arbeten. Schyssta arbetsvillkor och goda framtidsutsikter. Men låga löner. Så ser unga på välfärdssektorns jobb. Varför? Och vad kan göras åt det? Rapporten ”Jobbet och lönen – hur ser det ut i kommuner, landsting och regioner?” är en djupdykning i ämnet och ett försök att vägleda arbetsgivarna för att förändra bilden.

Många ungdomar kan tänka sig en framtid i välfärdssektorn. Här finns spännande jobb som gör skillnad.

– Ungdomsrapporten "Jobb som gör skillnad" visade tydligt att vi har eftertraktade jobb i vår sektor. Men vi måste göra något åt det som inte uppfattas lika positivt om vi ska ha en chans att konkurrera om arbetskraften framöver, säger SKL:s vd Håkan Sörman.

– Antingen måste vi bli bättre på att informera om faktiska förhållanden och justera en felaktig bild, eller så måste vi helt enkelt utveckla verksamheten i vår sektor, tillägger han.

Rapporten Jobbet och lönen ska tjäna som inspiration och diskussionsunderlag för kommuner och landsting. Här finns goda exempel på hur några har jobbat med frågorna på ett framgångsrikt sätt. Här redogörs också för hur SKL arbetar med lönebildning och här serveras konkreta tips och råd om hur och vad man kan tänka på i sitt arbete med lokal lönebildning.

Den största utmaningen för sektorn är att lyckas med individuella och differentierade löner med tydlig koppling till verksamhetens mål och resultat

– På papperet har vi redan lokal lönebildning, säger SKL:s vd Håkan Sörman. Våra kollektivavtal är utformade för att underlätta att lönerna sätts lokalt – utifrån ekonomiska förutsättningar och individuella prestationer.

– Men vi måste få det att fungera i praktiken också, överallt.

I rapporten understryks vikten av att låta politiska prioriteringar få genomslag i lönesättningen och att förse lönesättande chefer med rätt verktyg.

– Om vi ökar lönespridningen i sektorn kommer också möjligheterna till en lönekarriär att öka. Det skulle i sin tur påverka bilden av lönerna i vår sektor, säger Håkan Sörman.

Rapporten lyfter också svårigheten att jämföra löner och pekar på den ibland snedvridna bilden av löneläget i kommuner, landsting och regioner. Undersökningar visar till exempel att både ungdomar och andra ofta tror att man tjänar mindre än vad man faktiskt gör inom välfärdens yrken. Det gäller främst typiska välfärdsyrken som lärare och sjuksköterskor.

– Det är viktigt att man har en korrekt bild av verkligheten för att kunna föra en konstruktiv diskussion som leder framåt, menar Håkan Sörman.

– Diskussionen om lönenivåer är ofta väldigt förenklad och tar sällan hänsyn till alla de faktorer som påverkar genomsnittslönen i en sektor eller ett yrke, Med den här rapporten vill vi försöka ändra på det.

Ladda ner eller beställ rapporten "Jobbet och lönen"

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!