30 september 2014
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Orättvis bild av söktrycket till lärarhögskolan

Den senaste veckan har jämförelser med antalet sökande till en viss dokusåpa florerat i media.  Men dessa bilder är inte helt rättvisa.

Det totala antalet sökande till lärar- och förskollärarutbildningar ökat kraftigt de senaste åren. Det gäller framför allt grundlärare och ämneslärare. Påståendet om att antalet sökande är fler till tv-såpan Paradise Hotel är alltså felaktigt (antalet sökande till lärarutbildningen är ungefär dubbelt så många).

Läs mer på SKL:s skolblogg

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!