5 november 2014
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Skolkuratorn finns där för alla elever

Lucas Vängborg Nyberg arbetar som skolkurator i Ovanåker och fick redan på gymnasiet upp ögon för socialt arbete.

- Jag ville få möjligheten att jobba med människor och när jag beslutade mig för att söka in till socionomprogrammet var det med målet att bli skolkurator.

Som skolkurator arbetar Lucas med den psykosociala miljön i skolan på både individ- och gruppnivå. Han verkar för att eleverna ska trivas socialt i skolan och att ingen ska behöva känna sig utanför eller kränkt.

- Alla elever kommer inte från trygga hemförhållanden och som skolkurator kan du arbeta extra hårt för att trygga upp för att dessa elever ska få en gynnsam utveckling i skolan. Det är oerhört stärkande för mig i min yrkesroll att få se processen hos elever med sociala svårigheter, som efter hårt arbete lyckas i skolan trots sina svaga förutsättningar.

Vad krävs för att bli skolkurator och hur ser framtidsutsikterna ut?

Läs hela intervjun med Lucas Vängborg Nyberg

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!