13 oktober 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

9 av 10 är nöjda med bemötandet i sjukvården

9 av 10 patienter är nöjda med bemötandet i sjukvården

Fler än många tror. Vad trodde du?

När SKL frågade patienter om hur de upplever primär- och specialistsjukvården svarade nio av tio att de är mycket nöjda med bemötandet. Patienterna har i stor utsträckning också svarat att de känner sig delaktiga och har stort förtroende för personalen.

Läs mer om professionella medarbetare i sjukvården

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!