21 december 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Allt fler vill bli sjuksköterskor

Till våren kommer betydligt fler börja plugga till sjuksköterska jämfört med förra året. Antalet sökande har ökat - och fler antas till utbildningen.

Sjuksköterskor

Det är Universitets- och högskolerådet, UHR, som har räknat på hur många studenter som sökt till vårterminen 2016 jämfört med hur många som sökte till vårterminen 2015.

Antalet som hade sjuksköterskeutbildningen som förstaval ökade med fem procent och antalet som antagits till sjuksköterskeutbildningen nästa termin har ökat med hela 14 procent.

Läs hela artikeln på vårdfokus.se

Här finns jobben i hälso- och sjukvården

Framtidsjobben i vården och omsorgen

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!