15 juni 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Låt fler jobba mer

Om inga förändringar görs i arbetssätt, organisation och bemanning skulle det behövas över en halv miljon nya medarbetare i välfärden fram till 2023. En ny rapport från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) visar att vi kan minska rekryteringsbehovet om vi uppmuntrar fler att jobba mer.

Rapport: Om fler jobbar mer

Idag arbetar många anställda i kommuner och landsting deltid. Om fler medarbetare skulle arbeta heltid, skulle rekryteringsbehoven minska.

Heltidsfrågan är också viktig av jämställdhetsskäl. Deltidsarbete, som innebär lägre inkomst och lägre pension, är vanligare bland kvinnor. Därför skulle fler heltidsarbetande i kommuner och landsting bidra till ökad jämställdhet och mer attraktiva jobb.

Men heltidsfrågan är komplex. Det kan vara en utmaning att matcha patienters och brukares behov av service hela dygnet, med medarbetarnas önskemål om arbetstidsförläggning.

I rapporten belyser vi olika perspektiv av heltidsarbetet. Vi redovisar heltidsutvecklingen i landets kommuner, vi jämför utvecklingen mellan arbetsgivare i olika sektorer och vi lyfter fram framgångsfaktorer i arbetet med att skapa fler heltider.

Ladda ner rapporten: Om fler jobbar mer – heltidsfrågan i välfärden (2015)

SKL:s webbsända seminarium om heltidsfrågan

Exempel på hur kommuner arbetat framgångsrikt med heltidsfrågan

Läs pressmeddelande på skl.se

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!