13 september 2016
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Välfärdsjobben engagerar

Välfärdens medarbetare upplever sina arbeten som viktiga och meningsfulla och de känner sig också mer motiverade än anställda på övriga arbetsmarknaden. Det visar en rapport från SKL.

Mitt arbete känns meningsfullt diagram

Att jobba med människor engagerar, särskilt om arbetet handlar om något viktigt för individen. Välfärdsyrkena är både betydelsefulla för den enskilde eleven, patienten eller brukaren, och avgörande för att hela samhället ska fungera. Engagemanget hos medarbetare inom kommuner och landsting beror i hög grad på att de i sitt jobb gör stor skillnad för andra människor. Dock upplever många välfärdsmedarbetare att det är svårt att släppa tankarna på jobbet när de är lediga. Detta innebär särskilda utmaningar för arbetstagaren, och ställer också krav på välfärdens arbetsgivare.

I rapporten Sveriges viktigaste jobb engagerar (2016) presenterar SKL flera goda exempel och förslag på vad arbetsgivare kan göra för att skapa ännu bättre arbetsplatser.

Läs mer och ladda ner rapporten: Sveriges viktigaste jobb engagerar (2016)

Exempel ur rapporten

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!