29 april 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Diagram från rapporten Jobb som gör skillnad

Den generationsväxling som välfärdssektorn står inför gör unga till en viktig målgrupp när nya medarbetare ska anställas. I diagrammet Jobb som gör skillnad kan du läsa om vad unga tycker om jobben i sektorn.

Andel svarande som förknippar yrket med ”viktigt/betydelsefullt”.

Andel svarande som förknippar yrket med ”viktigt/betydelsefullt”

Vilken bransch kan du spontant tänka dig arbeta inom?

Vilken bransch kan du spontant tänka dig arbeta inom?

Andel av ungdomarna som kan tänka sig att arbeta inom olika yrken.

Andel av ungdomarna som kan tänka sig arbete inom olika yrken

Andel av de svarande som kan tänka sig arbete inom ett yrke under en kortare period respektive som ett långsiktigt yrkesval.

Andel av de svarande som kan tänka sig arbete inom ett yrke under en kortare period respektive som ett långsiktigt yrkesval.

Ladda ner

Publikationer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!