8 juli 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Rekryteringsstrategier för välfärden

De närmaste årens stora rekryteringsutmaningar innebär betydande möjligheter. Kloka arbetsgivare ligger steget före och utvecklar nya arbetssätt som kommer både brukare och medarbetare till gagn.

Här presenterar vi nio strategier för att möta rekryteringsutmaningen i välfärdssektorn. Det handlar inte om att välja en av strategierna, utan arbetsgivare behöver använda en palett av åtgärder, förhållningssätt och nytänkande som tillsammans påverkar rekryteringsbehoven och utvecklar kommuner och landsting till än mer attraktiva arbetsplatser.

Använd kompetens rätt

Vem ska göra vad och på vilket sätt? Det gäller att ta tillvara och utveckla den kompetens som finns för att ge bäst och effektivast samhällsservice.

bredda rekryteringen

Fler kan bidra till vår gemensamma välfärd. I många verksamheter är könsfördelning ojämn och mångfalden kan öka, till exempel kan nyanländas kompetens tas tillvara bättre.

låt fler jobba mer

Det är viktigt att de som vill ska kunna jobba heltid – och att de som frivilligt jobbar deltid uppmuntras att gå upp i tid.

Förläng arbetslivet

Tiden i arbetslivet behöver bli längre. I dag är etableringsåldern på arbetsmarknaden 26 år och medellivslängden är 82 år.

Visa karriärmöjligheterna

En bredare syn på karriär och fler typer av karriärtjänster ger medarbetare chansen att utveckla både sig själva och verksamheten.

Skapa engagemang

Ju större engagemang och inflytande – desto större chans att medarbetare vill stanna och utvecklas på sin arbetsplats.

Använd kompetens rätt

En ökad digitalisering av välfärdstjänsterna öppnar för både effektivare verksamhet och bättre kvalitet.

bredda rekryteringen

Tala väl om verksamheten och ge chansen att prova på jobben. Goda erfarenheter från praktik och feriejobb lockar fler till välfärdsjobben.

Använd kompetens rätt

Lönerna ska sättas lokalt och individuellt. Bra prestationer ska belönas. På så sätt kan duktiga medarbetare sporras och bidra till att verksamheten utvecklas.

Läs mer

Se filmen

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!