8 juli 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Exempel - Skapa engagemang

Här presenterar vi några exempel på hur kommuner och landsting skapar engagemang i verksamheterna för att möta rekryteringsutmaningarna i förskolan och skolan samt i vården och omsorgen.

Förskola och skola

 • I PRIO-projektet, där skolors arbetssätt utvecklas, är lärarna själva med och utformar en lärande organisation med pedagogiken och rätt saker i fokus, vilket förbättrar arbetsmiljön. Läs mer om PRIO på SKL:s hemsida.
 • Nossebroskolan i Essunga har bland annat utökat läraransvaret för eleverna och förbättrat skolresultaten. Nossebroskolan vände resultat med inkluderande synsätt.
 • I Malmö är pedagogerna med och utvecklar ett kreativt lärcentrum för alla stadens förskolor.
 • Örebro län har en skolstödsgrupp som driver nätverk, skapar mötesplatser och bidrar till engagemang kring skolutveckling i hela länet.
 • På nätet finns mängder av mötesplatser via Twitter, bloggar, Facebook med mera där skolutveckling och lärande diskuteras, till exempel Skollyftet som skapat en rad diskussionsforum som Skolchatt; Skolsmedjan och Skolvåren, som även ordnar mötesplatser afk (”away from keyboard”).
 • Stockholms stad utökar dialogen med lärare via chattar, öppna forum och i
  fokusgrupper. Stockholms stad "Vi vill bli bättre på att lyssna".
 • I Matematiklyftet lär lärare av varandra, och i SKL:s Matematiksatsning PISA 2015 ska lärare, skolledare, förvaltningar och politiker tillsammans förbättra skolornas resultat.

Vård och omsorg

 • Medarbetare i Sundsvalls hemtjänst i Skönsmon har själva omorganiserat sitt arbete utifrån de äldres behov, vilket minskat antalet personer runt varje hemtjänstanvändare samt förbättrat arbetsmiljön. Bättre omsorg med engagerade och stolta medarbetare.
 • På kirurgkliniken i Skövde har personalen förändrat sitt arbetssätt och därmed minskat operationsköerna från 120 till 30žœ dagar i genomsnitt samtidigt som antalet dagar med överbelastning blivit färre.
 • I Halmstad har hemtjänstpersonal samordnat hemgången efter en sjukhusvistelse för användarna bättre och därmed även minskat personalens stress och arbetsbelastning samt ökat arbetsglädjen.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!