8 juli 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Exempel - Utnyttja tekniken

Här presenterar vi några exempel på hur kommuner och landsting utnyttjar tekniken för att möta rekryteringsutmaningarna i
förskolan och skolan samt i vården och omsorgen.

Förskolan och skolan

 • Goda exempel samt länktips och bloggar delas och sprids från personal till exempel via Pedagog Stockholm, Pedagog Malmö och Pedagog Värmland. I Svedala kommun heter motsvarigheten KvUtiS.
  Länk till Pedagog Stockholm.
  Länk till Pedagog Malmö.
  Länk till Pedagog Värmland.
  Länk till KvUtis.
 • Digitala Skollyftet är en MOOC-kurs (Massive Open Online Community), en
  nätgemenskap för fortbildning. Läs mer om Digitala Skollyftet.
 • Via plattformen eTwinning har skolpersonal i hela Europa digitalt utbyte med varandra.
 • Alla skolpedagoger i Ystad får fortbildning i att använda ny teknik i lärandet, och kommunen samlar digitala verktyg på webbplatsen Skolväskan.
 • Sollentuna utbildar alla lärare i hur interaktiva medier kan utveckla undervisningen.
 • Många kommuner, till exempel Sollentuna, Strängnäs, Nacka, Östersund och Kungsbacka har utvecklat användandet av iPads, liksom Skapaskolan i Huddinge, Vallaskolan i Södertälje och Årstaskolan i Stockholm.
 • Skolpersonal spar administrativ tid genom förenklad inloggning via tjänsten Skolfederation, som ett trettiotal kommuner anslutit sig till, däribland Sundsvall, som systematiskt digitaliserat alla sina skolor.
 • Flera lärosäten har välutvecklade distanslärarutbildningar, som Högskolan Dalarna.
 • SKL arbetar för gemensam kravställning när skoladministrativa system upphandlas.
 • SKL har i samarbete med olika myndigheter och organisationer skapat Nationellt forum för digitaliseringen av skolan.
 • SKL har tillsammans med Lund och Lidingö tagit fram webbverktyget LIKA som stöd för rektorer i arbetet med IT i skolan.

Vården och omsorgen

 • I Västerbotten ger telemedicin snabbare vårdprocess och tillgång till specialist utan resor. Till hjälp finns ¤œœ videokonferensutrustningar och 200 webbkameror. Logopedi kan ges på distans, röntgenbilder diagnosticeras per länk och rehabiliteringsstöd efter enklare operationer ges via webb eller videokonferens.
 • I Linköping kan reumatiker skatta och monitorera sin hälsosituation med hjälp av elektroniskt beslutsstöd.
 • Östergötland förebygger stroke och förmaksflimmer med hjälp av IT-program som automatiskt ”räknar ut” en patients strokerisk och meddelar vid avvikelser av aktuell behandling av förmaksflimmer.
 • Skaraborgs sjukhus är först i landet med en app för AT-läkare som ska modernisera arbetssättet och förbättra kommunikationen.
 • Västerås stad har e-hemtjänst i form av bildtelefoni, informations- och meddelandehantering samt nattillsyn via kamera. Annat teknikstöd inom äldreomsorg är exempelvis digitala trygghetslarm kopplat till GPS, produkter för fjärrstyrning, minneskalendrar, medicinpåminnare, tillsynskameror med sensorer och anpassade datorer, fjärrkontroller och mobiltelefoner.
  Med High tech hemtjänst är hjälpen bara ett klick bort.
 • Stockholms stad har en digital ”omsorgsdagbok” där anhöriga kan följa vardagen för till exempel en äldre som bor på särskilt boende.
 • Teknikutrustade mobila äldreakuten i Uppsala gör hembesök hos äldre sjuka, som därmed slipper akutmottagningsbesök.
 • Patientgemenskapen PatientsLikeMe.com omfattar över 2000 sjukdomstillstånd och har mer än 250 000 medlemmar.
 • SKL samarbetar med IT & Telekomföretagen för att påskynda användningen av välfärdsteknologi.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!