8 juli 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Exempel - Visa på karriärmöjligheter

Här presenterar vi några exempel på hur kommuner och landsting visar på karriärmöjligheter för att möta rekryteringsutmaningarna i förskolan och skolan samt i vården och omsorgen.

Förskolan och skolan

 • Hösten 2014 finns cirka 14 000 lärare i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen med statsbidrag som stödjer olika karriärtjänster för lärare. Läs mer om lärares karriärtjänster.

Vid sidan av dessa har många kommuner andra utvecklingstjänster:

 • Södertälje har anställt särskilda utvecklingslärare som har ett uppdrag att undervisa samtidigt som de utvecklar sina kollegor.
  Lärararnas nyheter: Med ögon för utveckling.
 • I Eskilstuna finns särskilda pedagogikutvecklare.
 • Fler kommuner, till exempel Kävlinge, anställer förstelärare även inom förskolan. Läs mer om Kävlinges satsning på förstelärare.
 • Skolor i Jönköping, Karlskrona, Nacka, Nässjö och Ängelholm kompetensutvecklar fritidspedagoger och lärare kollektivt och systematiskt.
 • Örnsköldsvik bereder väg för rektorstillsättningar genom en skräddarsydd traineeutbildning med ”chefsskuggning”, och Malmö hittar stjärnrektorer genom aspirant- och traineeprogram. Allehanda: Utbildning gav mod att söka rektorsjobb.

Vården och omsorgen

 • Avancerad specialistsjuksköterska är en ny yrkesroll som innebär nya
  utvecklingsmöjligheter för sjuksköterskor.
 • Specialisttjänster för sjukgymnaster och arbetsterapeuter har införts på flera håll.
 • Landstinget i Kalmar län och Oskarshamns kommun har infört arbetsrotation för att klara personalförsörjningen och erbjuda medarbetare utveckling.
 • Landstinget Sörmland har en intern karriärbyrå med coachande samtal och matchning till nya tjänster, en slags intern arbetsförmedling.
 • Göteborgs stad erbjuder medarbetare karriärcoachning via Karriärcenter.
 • Fem kommuner i Sjuhäradsbygden har gått samman i ett Medarbetarcentrum för att ge medarbetare möjlighet till utveckling.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!