22 augusti 2016
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Fler vägar in till välfärdsjobben

Här berättar Peter Lidström, Arbetsmarknadsstrateg, Skövde kommun, hur de arbetar för breddad kompetensförsörjning, att tillvarata kompetensen hos nyanlända och personer med funktionsnedsättning.

Målsättningen med Skövde kommuns arbete är reguljära jobb i kommunens olika verksamheter. De utgår från två av Sveriges Viktigaste Jobbs nio stratrategier:

  • Att använda kompetensen rätt genom att utgå från befintliga medarbetarnas kärnkompetens. Arbetsuppgifter som medarbetarna gör idag som ligger utanför deras kompetens blir väldefinierade tjänster till andra som idag står utanför arbetsmarknaden.
  • Att bredda rekryteringen genom att i samarbete med facken ta fram assistenttjänster som bättre kan matcha mot arbetssökandes kompetens. Det handlar om anpassade kompetenskrav och nyttja möjligheterna med kollektivavtal som t ex arbetslivsintroduktionsavtalet och BEA.

Peter nämner även nyckelfaktorerna för framgång, som t ex samarbete mellan Arbetsmarknadsenheten, HR-avdelningen, fackförbunden och Arbetsförmedlingen, handlingsplan för den enskilda och arbete i kombination med utbildningsinsatser.

Låt er inspireras av Peter för breddad kompetensförsörjning och samtidigt minska utanförskapet på arbetsmarknaden.

Fler webbinarium om att bredda rekryteringen

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!