15 juni 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Seminarium om heltidsfrågan i välfärden

Fler som kan och vill borde arbeta mer. Det är en fråga om att vara
attraktiva arbetsgivare för dem som har Sveriges viktigaste jobb. Men
det handlar också om långsiktig kompetensförsörjning. Se vårt webbsända seminarium om heltidsfrågan i välfärden.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!