25 mars 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Checklista för feriejobb

För arbetsgivare som tar emot feriejobbare

Några sommarveckor med jobb i en kommun eller ett landsting kan ge ungdomar en positiv bild av hur det är att arbeta i välfärden. Här ger vi några tips på hur man kan gå tillväga.

Feriejobb är en fantastisk möjlighet att ge unga sommarlovsjobbare en positiv arbetslivserfarenhet och större kunskap om yrkena i välfärdssektorn. Erfarenheter från ett feriejobb kan ha stor betydelse för killars och tjejers framtida val av utbildning och yrkesinriktning. Feriejobb är därför ett bra tillfälle att väcka intresse för otraditionella yrkesval för killar och tjejer och ett bra sätt att arbeta med employer branding.

Inför sommaren

 • Försäkra er om att de arbetsplatser som ska ta emot feriejobbare kommer att företräda er som en attraktiv arbetsgivare.
 • Ge unga tjejer och killar möjlighet att se sina framtida yrkesmöjligheter på hela arbetsmarknaden genom att erbjuda dem ett feriejobb på ett för könet otraditionellt yrkesområde. Till exempel visar forskning att de män som läser till förskollärare har tidigare erfarenhet av arbete i förskolan genom feriejobb eller praktik.
 • Tänk på att alla feriejobbare ska få en positiv upplevelse, meningsfulla arbetsuppgifter och bra handledning. Erbjud inte för många feriejobb om det riskerar att gå ut över kvaliteten.
 • Skapa ett system som snabbt kan fånga upp och åtgärda eventuella problem under feriejobbsperioden.
 • Koppla gärna jobbet till feriejobbarens studieinriktning. För den som exempelvis läser vård- och omsorgsprogrammet finns det många arbetsplatser som kan erbjuda en möjlighet att praktisera kunskap från utbildningen. Det är viktigt att skapa tidiga relationer med morgondagens medarbetare.
 • Fundera på om ni har några speciella feriejobb som kan ge positiv medial publicitet.
 • Överväg att samla alla feriejobbare till en gemensam kickoff.
 • Planera vad som ska ingå i introduktionen för feriejobbarna. Ta vara på erfarenheter från tidigare år.
 • Gratulera de utvalda som fått ett feriejobb. Uppmanna dem samtidigt att gå Kommunkursen innan de börjar sitt feriejobb. (Kommunkursen för feriejobbare blir ett komplement till er ordinarie introduktion. Syftet är att öka kunskapen och intresset för välfärdsjobben.)
 • Vill ni skapa igenkänning, tillhörighet och lite stolthet? Feriejobbarna kanske kan få en t-tröja med budskap och logga från Sveriges Viktigaste Jobb?

Under sommaren

 • Säkerställ att alla feriejobbare tas emot av en utsedd handledare och får en planerad introduktion.
 • Bjud in feriejobbarna till en presentation av kommunens eller landstingets hela verksamhet någon gång under jobbperioden. Kanske hela familjen kan få följa med.
 • Etablera ett samarbete med lärosäten så att ungdomar under ferieperioden får kunskap och information vad det innebär att läsa vidare till yrken i välfärdssektorn.
 • Överväg om ni ska låta ungdomarna jobba inom flera olika verksamheter under perioden.
 • Uppmuntra gärna ungdomarna att sprida positiva erfarenheter under jobbperioden, till exempel via sociala medier.
 • Gör själva avslutningsdagen till något att komma ihåg.

Efter sommaren

 • Skicka en enkät till de aktuella verksamheterna och fråga vad de tyckte om feriejobbsperioden. Vad ska förbättras till nästa år?
 • Ta reda på hur ungdomarna har upplevt sitt feriejobb. Det är viktigt för att kunna utveckla feriejobben och bli ännu bättre nästa år.
 • Skicka ett tackbrev till feriejobbarna och fundera på hur ni ska fortsätta att odla kontakten.

Arbetsmiljötips

 • Feriejobbaren (speciellt under 18 år) ska ha särskild handledare och introduktionsprogram.
 • Ta hänsyn till ålder samt fysisk och psykisk mognad när arbetsuppgifter väljs.
 • Gör skyddsrond och riskbedömning på arbetsplatsen för att gå igenom vilka arbetsuppgifter som är lämpliga och inte lämpliga för ungdomarna.
 • Tänk på att medarbetare som normalt arbetar med arbetsmiljöfrågor kan vara på semester. Det ställer krav på verksamheten.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!