13 april 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Alla ungdomar erbjuds feriepraktik i Botkyrka

I Botkyrka kommun anordnades feriepraktik inom kommunens förvaltningar, kommunala bolag, föreningar och företag inom den sociala ekonomin. Det ledde till feriepraktikplatser inom olika arbetsområden bland annat kultur, media och design, pedagogiskt arbete, fastighets- och markskötsel, IT, vård och omsorg.

Inför sommaren 2014 antog Botkyrka kommun en garanti. Detta innebar att alla folkbokförda ungdomar i kommunen i åldrarna 16 till 18, som inom anvisad tid ansökte om feriejobb skulle erbjudas en plats. I år var det 1380 ungdomar som sökte och alla dessa erbjöds ett sommarjobb. Totalt jobbade 1187 ungdomar sommaren 2014.

Även inför sommaren 2015 har kommunen en feriejobbsgaranti och i år har drygt 1 600 ungdomar lämnat in en ansökan.

Workshops för att stärka kvalitét och säkerhet

Under våren 2014 deltog handledare och chefer som anordnade feriepraktik på workshops. Syftet med handledarträffarna var att öka och stärka kvalité och säkerhet i arbetet med ungdomar. Detta gjordes genom att informera om arbetsmiljöregler för minderåriga, feriepraktikprocessen, ansvarsfördelning mellan feriepraktiksamordnare, arbetsplatser och ungdomar. Deltagarna jobbade även själva i grupper där de utbytte erfarenheter med varandra för att slutligen delge sina bästa bidrag till alla grupper.

Inför 2015

- Vi arbetar med att ständigt förbättra för våra feriejobbare. Vår stora ambition i år är att samverka med näringslivet, för att på så sätt skapa en möjlighet för ungdomarna att tidigt knyta kontakter inom näringslivet och lättare komma in på arbetsmarknaden. I år ska även fler kvalitativa arbetsuppgifter skapas för ungdomarna och vi kommer vidareutveckla handledarträffarna, säger Azra Jahic, koordinator Botkyrka kommun.

Möjligheter till timanställning eller vikariat

- I december 2014 besökte jag arbetsplatser som haft feriejobbare och syftet var att tacka för arbetsplatsernas feriejobbsinsatser och medverkan samt att diskutera och ta med mig det som varit bra och även det som vi behöver jobba vidare med inför kommande år. Detta är en viktig del i vårt kvalitetsarbete i detta uppdrag. Under dessa besök fick jag veta att efter sommaren fick några ungdomar möjlighet till timanställning eller vikariat. Ett positivt exempel är en ungdom som, efter sitt sommarjobb på Konstahallen i Tumba, fått ett uppdragsanställning på Utbildningsradion (UR). Och fortfarande idag jobbar hon med olika projekt på UR. Detta och alla andra exempel från förra året och åren innan visar på att feriejobben har väldigt stor betydelse för ungdomarnas senare jobbmöjligheter.

Feriepraktikanter i morgonsoffan

Botkyrka kommuns satsning på ungdomar har i år liksom tidigare uppmärksammats i medier, bland annat medverkade två ungdomar i morgonsoffan i TV4 i juli 2014.

Kontaktperson

Azra Jahic
Koordinator Botkyrka kommun
azra.jahic@botkyrka.se
08-530 619 40

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!