13 april 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Jämställdhet prioriteras vid feriejobb i Jönköping

Under sommaren 2014 anordnade Jönköpings kommun feriepraktik för gymnasieungdomar som slutat ettan och tvåan och inte fått annat sommarjobb. För de elever som går i särskolan fanns också möjlighet att delta i feriepraktik efter årskurs tre.

Antalet sena ansökningar har minskat, vilket tyder på att information har gått fram till ungdomarna. Intresset från föreningar och församlingar och förvaltningar har varit lika stort som tidigare år. Om förvaltningarna tar emot både feriejobbare och feriepraktikanter så väljer de feriejobbare i första hand.

Otraditionella val uppmuntras

Av antalet platser inom förskola sommaren 2014 var 46 procent tillsatta av pojkar.

Kommunen har även haft jämställdhet som prioriterat utvecklingsområde både 2014 och 2015. De har uppmuntrat till otraditionella val inom feriepraktik och feriejobb. Av antalet platser inom förskola sommaren 2014 var 46 procent tillsatta av pojkar. Inom äldreomsorgen hade pojkar 40 procent av platserna. Andelen tjejer som hade platser inom vaktmästeri/trädgård/städ utgjorde 35 procent.

Inför sommaren 2015 kommer kommunen göra uppföljningar med ungdomar som har blivit placerade på ”otraditionella” platser under tiden de är på sin feriepraktik. Kommunen ska träffa prioriterade grupper, till exempel från Språkintroduktion, Resursskolan och Särskolan på gymnasieskolorna i god tid innan, för att få ett bättre underlag för en lämplig placering.

- Även i år jobbar vi med jämställdhet så som vi gjorde tidigare åren. Satsar hårt på att ta ut tjejer på vaktmästeri och killar till förskola och äldreomsorg. I år tänker vi också en hel del på integration i samhället för vissa prioriterade grupper ungdomar, säger Radmila Dimic, samordnare Jönköpings kommun.

Statistik

Sommaren 2014 sökte totalt 1274 ungdomar (609 tjejer och 665 killar) feriepraktik hos kommunen. 990 ungdomar var på feriepraktik då vissa tackade nej eller inte uppfyllde kraven för att erhålla en praktikplats. Även inför sommaren 2015 tar kommunen emot alla behöriga ungdomar som ansöker om feriejobb.

- Vi vet att vi har 3065 behöriga ungdomar i år i Jönköpings Kommun. Det brukar komma in ca 1 200-1 300 ansökningar, säger Radmila.

Kontaktperson

Radmila Dimic
Jönköpings kommun
radmila.dimic@jonkoping.se
036-10 73 03

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!