1 december 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

En videoserie om att jobba i Malmö stad

Malmö stad har lanserat en videoserie för att visa olika yrken som finns inom välfärden. Filmerna är en del av satsningen att bygga Malmö stads arbetsgivarvarumärke i sociala medier med syftet att öka intresset för att jobba i staden.

Mikael Hellman, ansvarig för Visuell Kommunikation, har tillsammans med deltagare från Malmö stads Daglig Verksamhet tagit fram en videoserie i hoppet om att fler intresserar sig för att jobba i staden. Malmö stads Daglig Verksamhet erbjuder sysselsättning till personer med funktionsnedsättning, sysselsättning som sedan kan leda till ett riktigt lönearbete. Deltagarna har tillsammans skrivit manus, intervjuat och filmat personer som arbetar med olika välfärdsjobb.

- Det var två olika möten som gav mig idén att kombinera dessa. Dels ville vi använda SKLs ”Sveriges Viktigaste Jobb” i något vettigt sammanhang, dels träffade jag Daglig Verksamhet som sökte riktiga uppdrag för sitt filmteam, berättar Mikael Hellman.

Positiv respons internt och externt

Filmerna, som också har blivit uppmärksammade i lokala medier, ska hjälpta till att uppmärksamma vilka jobb som finns eftersom att Malmö stad har ungefär 400 olika yrkesgrupper. Internt har responsen varit mycket positiv och medarbetarna tycker att det är ett intressant sätt att uppmärksamma yrkena.

Videoserien kommer att fortsätta och förslag på nya yrken som man vill veta mer om har redan kommit in.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!