1 december 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Kommunprao i Arvika

Som en del i arbetet med att möta rekryteringsutmaningarna och samtidigt hjälpa unga att hamna mer rätt i sina val av gymnasieutbildning införde Arvika kommun praktik för högstadieelever redan i årskurs sju.

Ett återkommande inslag i Arvikas skolor för elever i årskurs åtta och nio har många år varit en veckas praktik hos valfri arbetsgivare. Nu har Arvika kommun även infört praktik för elever i årskurs sju.

– Praktiken är ofta väldigt uppskattad eftersom den ger eleverna chansen att prova på olika jobb. Trots detta är ungdomarna osäkra när de ska göra sina gymnasieval och därför testade vi nu att införa två praktikdagar även för elever i sjuan, säger Åse Öhlin, personalkonsult i Arvika kommun.

Åse Öhlin berättar att kommunens gymnasiechef var initiativtagare till sjuornas kommunprao.

– Det började med att vi fick signaler från gymnasiechefen att högstadieeleverna hade svårt att välja inriktning på gymnasiet och att när de väl började studera på gymnasial nivå ville många byta linje. Detta på grund av att de inte visste vad de vill och kan jobba med i framtiden. Vi såg samtidigt möjligheten att visa upp den mängd av yrken som en kommun kan erbjuda. Bara här i Arvika har vi cirka 250 olika yrken representerade.

Broschyr inför sjuornas praktik

Inför praktiken hölls lektioner om vad en kommun gör och hur den styrs. Eleverna gjorde också Sveriges viktigaste jobbs yrkestest och testresultaten användes sedan i diskussioner kring framtida yrkesval.

– Vi tog också fram en broschyr med information om varför det är roligt och utvecklande att jobba hos just oss. Arbetsplatserna fick anmäla sitt intresse att delta och utifrån detta sammanställdes broschyren med närmare 30 arbetsplatser som eleverna fick välja på. Utifrån broschyren fick eleverna sedan välja vilka jobb de skulle vilja prova på under praktiken, säger Åse Öhlin.

Ladda ner Arvika kommuns broschyr (PDF, nytt fönster)

Arbetet med kommunpraktik för sjuorna planerades och genomfördes av studie- och yrkesvägledare, lärare, kommunikatör och personalkonsult från kommunkontoret.

– En framgångsfaktor i arbetet var just att vi hade ett väldigt bra samarbete med skolan och att lärare samt studie- och yrkesvägledare var så engagerade, säger Åse Öhlin.

Tack vare positiv respons från både handledare och elever kommuner sjuornas kommunprao att upprepas och utvecklas även kommande år.

– Ja, vi kommer absolut att fortsätta med detta. Responsen från eleverna var jättepositiv. 17 av 19 elever gav handledarna och praoplatsen toppbetyg, vilket är jätteroligt. Inför nästa år är tanken att vi bland annat ska hålla utbildningar för handledare eftersom de är nyckelpersoner inför, under och efter praktiken.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!