14 januari 2016
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Medarbetaråret i Nässjö

I slutet av november anordnade Nässjö kommun en internmässa för att inspirera och engagera sina medarbetare. Mässan besöktes av 1 900 av kommunens totalt 2 500 medarbetare, och över 75 arbetslag visade upp sina verksamheter.

Nässjö mässa

Internmässan är en del i den ettåriga satsningen Medarbetaråret som syftar till att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke. Målet är att utveckla arbetsklimatet och skapa förutsättningar för de anställda att leva upp till de förväntningar som finns. Till grund för satsningen ligger kommunens personalpolicy och de medarbetarundersökningar som tidigare gjorts.

- Med Medarbetaråret vill vi också skapa förståelse för att vi är en gemensam organisation. Alla har samma arbetsgivare – nämligen Nässjö kommun, och vi måste bli bättre på att samverka och arbeta över förvaltningsgränserna, säger Viktor Dahl, projektledare för Medarbetaråret.

Genom seminarier, föreläsningar och friskvårdsaktiviteter vill kommunen starta ett internt samtal kring värdegrunds- och organisationsfrågor. När projektet avslutas ska alla anställda ska ha undertecknat ett medarbetarkontrakt som förklarar vilka förväntningar som finns mellan arbetstagare och arbetsgivare.

Artikeln publicerades första gången 2013-12-13

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!