29 april 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Ny praktik för grundskoleelever i Luleå

20 grundskolelever i Luleå praktiserade på kommunens olika förvaltningar i början av våren 2014.

– Denna nya praktikmöjlighet har gett eleverna en bred inblick i kommunens olika verksamheter och vilka yrken som finns, säger Åsa Thomtén Jacobsson, internkonsult på personalkontoret i Luleå kommun.

Praktikperioden kom igång när kommunrepresentanter träffade studievägledare som gärna såg att elever fick möjligheten att göra praktik i kommunen. Praktikperioden var uppdelat på två veckor. Den första veckan fick eleverna information om och möjlighet att se kommunens olika verksamheter.

– Första dagen hade vi kommunkunskap för eleverna där vi bland annat visade Sveriges Viktigaste Jobb-filmerna där kändisar provade på olika yrken inom sektorn. Vi visade också vår egen och Ystads film om hur viktiga de kommunala yrkena är. Resten av veckan fick eleverna åka på busstur och besöka de olika förvaltningarna och veckan avslutades med en rundvandring på Stadshuset, säger Åsa Thomtén Jacobsson.

Den andra veckan ägnade eleverna till sina praktikplatser. Inför praktiken fick eleverna bestämma var de ville göra sin praktik utifrån en lista som kommunen tagit fram.

– Vi tog tillvara på elevernas önskemål om var de vill göra sin praktik och uppfyllde detta för att kunna ge dem en sådan värdefull tid som möjligt, säger Åsa.
Till nästa år planerar kommunen att utöka antalet praktikplatser genom att involvera fler grundskolor.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!