29 april 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Söderhamns kommun arrangerade jobbmässa för studenter och arbetssökande

I november bjöd Söderhamns kommun in studenter och arbetssökande till en mässa för att berätta om vilka jobb som finns i kommunen. Cirka 1300 besökte Yrkeskompassen för att lyssna på föredrag och testa olika aktiviteter i montrar.

Lärare i Söderhamns kommun

Yrkeskompassen pågick under två dagar, 11- 12 november. Då fylldes mässområdet av elever från årskurs 9 och gymnasiet, samt studenter från Vuxenutbildningen, SFI (Svenska för invandrare) och anställda på Resurscentrum.

Utbudet på mässan var brett. I de olika montrarna kunde besökarna testa allt från rullstolar och städmaskiner till hur du gör en budget för ungdomsverksamhet och hur du fjärrstyr kommunens belysning. En av montrarna bestod av Yrkestestet från Sveriges Viktigaste Jobb och mässområdet ramades in av budskapsaffischer.

Högstadieelever gör SKLs yrkestest

– Med mässan ville vi visa bredden av yrken som finns hos oss. En del jobb förknippas tydligt med en kommun medan andra jobb inte alls är lika vanliga och få har koll på att de även finns hos oss, förklarar Erica Magnusson, projektledare för Yrkeskompassen.

I åtta föreläsningssalar pågick föreläsningar hela dagen, där över 50 medarbetare i kommunen berättade om sina jobb och på vilka sätt de gynnar kommuninvånarna. Några exempel på dessa yrken var socialsekreterare, förskolelärare, samhällsplanerare, kvalitetsutvecklare, lokalvårdare, konsumentvägledare, parkarbetare och lärare.

Foto från Yrkeskompassen

Totalt deltog runt 100 medarbetare i kommunkoncernen på mässan, antingen genom att föreläsa eller bygga och bemanna montrarna eller med att organisera och bemanna Yrkeskompassen.

Enligt Erica är vinsterna med mässprojektet många.

- Frånsett vårt främsta syfte med att sprida kunskap om våra yrken till ungdomar och arbetssökande så har projektet också bidragit till att kommunens medarbetare beskrivit att de känner en ökad känsla av gemenskap med kollegor från våra olika verksamheter. De deltagande medarbetarna har i utvärderingar även berättat att de tack vare mässan känner ökad stolthet över såväl sitt eget yrke som att vara kommunanställda, säger Erica Magnusson.

Har du något tips till andra arbetsgivare som vill arrangera en liknande mässa?

- Jag rekommenderar att projektet är väl sanktionerat hos cheferna på alla nivåer för att samtliga i organisationen ska ha en gemensam syn på att mässan ska genomföras och varför. Det är också viktigt att internkommunikationen kring mässan från chef till medarbetare är tydlig så att alla som operativt arbetar i projektet ger det prioritet.

Yrkeskompassen (öppnas i nytt fönster)

För mer information

Erica Magnusson, projektledare Yrkeskompassen
erica.magnusson@soderhamn.se, 0270 – 750 68

Vill du ha fler tips om hur du vässar ditt mässdeltagande?

Glöm inte att du enkelt kan ladda ner verktyg som hjälper dig i arbetet med mässor.

Färdigt montermaterial

Checklista för mässdeltagande

Webbsänt seminarium om hur du vässar ditt mässdeltagande

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!