29 april 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Tekniksprånget väcker ungas intresse

Hittills har 34 kommuner, landsting och kommunala bolag engagerat sig i Tekniksprånget som ger ungdomar möjlighet till praktik inom ingenjörsyrket. Fram till den 16 november pågår antagningen till vårens praktikomgång.

Ungdomar som har studerat matematik och fysik har möjlighet till ingenjörspraktik under fyra månader. Förhoppningen är att fler söker sig till ingenjörsutbildningar efter avslutad praktikperiod.

Örebro kommun är en av de som erbjuder praktikplatser. Åsa Bellander, stadsbyggnadschef, tog initiativet att starta Örebro kommuns deltagande i Tekniksprånget.

- Praktiken ger möjligheten att prova på ingenjörsjobbet och ger insikt i hur yrket fungerar. Våra praktikanter är mycket nöjda med sin praktikperiod hos oss på Örebro kommun, säger Åsa Bellander, Stadsbyggnadschef i Örebro kommun.

Högt söktryck i Örebro kommun

Sedan starten 2012 har Örebro kommun tagit emot fyra praktikanter. Av totalt 49 sökande var det två stycken som fick praktikplats i Örebro kommun den här hösten. Planen är att ta emot fler praktikanter även nästa år.

- Min personliga erfarenhet är att kommuner som arbetsgivare tar tillvara medarbetarnas kompetenser och som ingenjör kan man byta jobb och kompetensområde inom kommunen och på så sätt utvecklas, säger Åsa Bellander.

En kommuningenjör har möjlighet att följa samhällsutvecklingen från början till slut. Kommunernas arbete har en direkt nytta i medborgarnas vardag.

- Vi behöver visa upp alla de intressanta teknikjobb som finns hos medlemmarna. Många unga tänker inte på kommuner, landsting och regioner som framtida arbetsgivare, men när de får se vad man kan jobba med så väcker det stort intresse, säger Caroline Olsson, sektionschef på SKLs arbetsgivarpolitiska avdelning.

Läs mer

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!