29 april 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Kontakt Tekniksprånget

Örebro kommun

Åsa Bellander
stadsbyggnadschef
asa.bellander@orebro.se
0730-28 14 15

Följ praktikanternas vardag som ingenjörer i Örebro kommun på Instagram #stadsbyggnadorebro.

Tekniksprånget

Tina Hemlin Käcke
tina.hemlin.kacke@iva.se
076-845 12 52

Alexandra Ridderstad
alexandra.ridderstad@iva.se
070-417 45 45

Marie Svaton
marie.svaton@iva.se
072-858 67 82

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!