29 april 2015
Prenumerera på Sveriges Viktigaste Jobb

Två traineeröster från Örnsköldsviks kommun

Inför höstens omgång tog Örnsköldsviks kommun emot två traineer som ska arbeta på kommunen i nio månader. Det här är deras erfarenheter drygt två månader sedan starten.

Alexis Noakes

Alexis Noakes studerade i Singapore där han även tog en examen i Fri Konst för att sedan utbilda sig i Geografisk Informations System (GIS) med en examen i Stockholm. Traineetjänsten hittade han via en annons på Arbetsförmedlingen och traineeguiden.se. Traineeprogrammet erbjöd Alexis en överblick av verksamheten, speciellt inom stadsbyggnadsförvaltningen. Han berättar att när man börjar jobba brukar man oftast arbeta med specifika arbetsuppgifter inom ett visst område och då får man inte en överblick av projektet, vilket enligt honom är viktigt att få. Alexis arbetar med kart/GIS på lantmäterienheten som är en del av stadsbyggnadskontoret. Just nu tar han fram en förstudie om vad som ska finnas med i en 3D-karta och var intresset för detta ligger. Många kommuner skapar 3D- kartor/modeller för att bland annat använda det som ett verktyg för politiker och andra beslutsfattare inom stadsbyggnad och miljö, men också för att lättare kommunicera med allmänheten.

Frank Ståhlberg har studerat vid Luleå tekniska universitet och har en civilingenjörsexamen i arkitektur inriktat mot stadsbyggnad. Via Örnsköldsviks hemsida fick han reda på traineeprogrammet, som kombinerar arbete och utbildning, vilket resulterade i en ansökan. Han arbetar på avdelningen för trafik och parkering där han hjälper till med en hastighetsplan för tätorterna. Frank kan tänka sig att arbeta inom en kommun i framtiden och tycker att fler ska söka traineeplats på kommuner för att få kunskap om hur arbetsprocessen ser ut i en politisk styrd organisation.

Tipsa:


User information

Captcha *

Tack för att du hjälper oss!