Publicerad: 8 december 2017

Hur uppfattas välfärdsjobben?

Kommunerna och landstingen har arbetsmarknadens mest engagerade medarbetare som ser fram emot att gå till jobbet. Trots detta anser de anställda att kommuner och landsting har ett rykte om sig att vara en sämre arbetsgivare än exempelvis privata sektorn.

Svenskt Kvalitetsindex sammanställning över engagemanget i de olika sektorerna visar bland annat att:

  • de anställda i kommuner och landsting anser i högre grad än i privat sektor att deras arbete är viktigt och meningsfullt
  • kommuner och landsting har de mest motiverade medarbetarna
  • det är i kommuner och landsting som medarbetarna tydligast ser betydelsen av vad de gör och till största del ser fram emot att gå till arbetet
  • skillnaden mellan hur medarbetarna upplever sina arbetsförhållanden är mycket liten mellan privat och offentlig sektor. Arbetsbelastningen anses dock generellt vara högre i offentlig sektor, samtidigt som den fysiska arbetsmiljön upplevs som bättre.

Meningsfullt arbete ger högt engagemang

Mycket tyder på att engagerade medarbetare är en av de främsta framgångsfaktorerna för en organisation. Engagerade medarbetare är beredda att göra det lilla extra om det behövs, tar ansvar och vill utveckla verksamheten.

Engagemanget innebär att medarbetarna i någon mån förverkligar sig själva och därmed upplever personlig utveckling i arbetet. Det är både positivt för den enskilde medarbetaren och för arbetsgivarna – och i slutänden även för kunderna eller medborgarna.

Det är inte orimligt att tro att en stor del av det engagemang som medarbetare inom kommuner och landsting känner i sitt arbete grundar sig i att arbetena till stor del går ut på att ge stöd och service till andra människor. Att bota sjuka, lära barn läsa och ta hand om äldre människor bidrar självklart till att medarbetarna känner att deras jobb är både viktigt och meningsfullt.

Motiverade medarbetare

Även om skillnaden mellan sektorerna inte är speciellt stor är det ändå något fler av de anställda i kommuner och landsting som ser fram emot att gå till arbetet än vad det är bland de privatanställda. En hög motivation och en positiv känsla när man går till jobbet ger goda förutsättningar för att göra ett bra jobb, utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling.

Man kan också anta att motivationen blir större av att ha ett arbete som ständigt bjuder på nya utmaningar, och även inom detta område uppvisar kommuner och landsting bättre resultat än arbetsmarknaden i övrigt. Speciellt nöjda med utmaningarna i arbetet är landstingets anställda.

Förbättringsområde: utveckla ledningen

Självklart finns det ändå områden där kommuner och landsting kan utvecklas och bli bättre som arbetsgivare. Flera medarbetare uttrycker missnöje med ledningen på sina arbetsplatser. Det är också fler än i privat sektor som upplever att de har en hög arbetsbelastning och känner stress och trötthet efter sin arbetsdag.

Det finns således flera utmaningar som är angelägna att ta tag i om man även i framtiden vill vara med och konkurrera om de allra bästa medarbetarna.

Informationsansvarig

  • Paola Felicetti
    KommunikatörHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot