Publicerad: 7 juli 2017

Driftformer och valfrihet

Att kommuner, landsting och regioner själva får besluta om, organisera och styra de verksamheter som de ansvarar för och finansierar är grundläggande. Det kan exempelvis handla om att driva verksamheten i egen regi, i valfrihetssystem, i samverkan eller som kommunalt företag.

En kvinna och en man.

SKL fördjupar arbetet för att förebygga och motverka fusk, oegentligheter, bedrägeri och korruption inom välfärdssektorn. Arbetet syftar till att ta vara på och utveckla den kompetens som finns i kommuner, landsting och regioner.

En man och en kvinna.

SKL sammanställer aktuellt beslutsläge inom valfrihetssystem enligt LOV i kommuner. Senaste uppgifter är från april 2017.

Aktuellt

Publikationer

Nyhetsbrev

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot