Publicerad: 3 juli 2018

Revision

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommuner, landsting och regioner samt pröva ansvarstagandet. SKL bevakar utvecklingen samt ger stöd till medlemmarna.

Det här är kommunal revision

  • varje kommun, landsting och region ansvarar för revisionen av sin verksamhet
  • den kommunala revisionen granskar på fullmäktiges uppdrag och därigenom indirekt också för medborgarna
  • revisorerna är förtroendevalda och biträds av sakkunniga yrkesrevisorer
  • revisorerna prövar om verksamheten är ändamålsenlig och effektiv, om styrningen är tillräcklig och om räkenskaperna är rättvisande

Presentation: Det här är kommunal revision (PowerPoint, nytt fönster)

Att vara revisor i kommun, landsting, region (film 4 minuter)

SKL:s uppdrag

SKL:s uppdrag är att stödja, stärka och utmana den kommunala revisionen.
Det gör SKL genom att:

  • normera god revisionssed
  • ge medlemmar stöd och råd inom kommunal revision
  • ge stöd för fullmäktiges ansvarsprövning
  • medverka i statliga utredningar och påverka lagstiftningen
  • driva utvecklingsfrågor tillsammans med medlemmarna

Aktuellt

Kurser och konferenser

Det finns inga artiklar att visa

Publikationer

Nyhetsbrev

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot