Publicerad: 8 maj 2018

Folkhälsa

SKL stödjer kommunernas och landstingens hälsofrämjande och förebyggande arbete inom folkhälsa. En del av detta är att underlätta och öka samverkan mellan kommuner och landsting och andra aktörer.

Startsidan på skl.se

SKL har fattat beslut om att prioritera arbetet för att minska hälsoskillnaderna. Detta syns i  inriktningsmålen för kongressperioden 2016-2019.

Folkhälsa verktygslåda öppna jämförelser

Ett stöd för att följa upp, analysera och arbeta med resultat från öppna jämförelser som del avförbättrings­arbeten i kommuner och landsting.

SKL tycker

Aktuellt

Kurser och konferenser

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot