Publicerad: 7 september 2016

Nätverk, landstingens krisberedskap

SKL driver Nätverket för landstingens krisberedskap (NLK). Nätverket består av en representant för varje landsting. Representanten ska vara beredskapschef eller motsvarande. I nätverket ingår dessutom landstingens representanter i samverkansområdena.

Syfte med nätverket

  • verka för utveckling av krisberedskapssystemet
  • samla och förmedla landstingens behov avseende krisberedskap till SKL
  • förankra SKL:s policyförslag hos landstingen
  • vara ett forum för ömsesidigt lärande mellan landstingen
  • vara ett forum för kommunikation mellan landstingen och de statliga myndigheterna, samt andra aktörer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot