Publicerad: 31 augusti 2017

Social omsorg

SKL arbetar för att höja kvaliteten på vården och omsorgen om de mest sjuka äldre och andra utsatta grupper, bland annat genom bättre samverkan mellan olika utförare.

God man i samtal med ung man.

För ensamkommande barn som kommer till Sverige ska en god man förordnas av överförmyndaren.

God man i samtal med ung man.

I ett familjehem bor barn och ungdomar som av någon anledning inte kan bo hos sina biologiska föräldrar.

God man i samtal med ung man.

Sverige behöver en sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg.

Ungdomar står i grupp.

Om en brukare har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård ska en samordnad individuell plan upprättas.

Aktuellt

Nyhetsbrev

Kurser och konferenser

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot