Publicerad: 18 april 2018

Skola, förskola

SKL driver på i skolfrågan. Vi stödjer skolans ledare, verkar för mer skolforskning, svarar på remisser och ger kommuner råd och service. Hälften av Sveriges kommuner deltar i våra utvecklingssatsningar.

Klassrumsundervisning i engelska för barn i de yngre åldrarna

Skolkommissionen har många bra förslag, men är otydliga vad gäller ansvar och befogenheter samt genomsyras av en brist på tillit till huvudmännen.

idékonferens

För att möta samhällsutvecklingens behov av arbetskraft behövs flexibla utbildningsvägar och samarbete mellan skolformerna gymnasieskola och vuxenutbildning.

Elever står framme vid tavlan och redovisar.

Det är kommunerna och inte staten som har bäst kunskap om elevernas och skolornas unika förutsättningar.

Illustration Öppna jämförelser

Öppna jämförelser – Gymnasieskola 2018 visar att en större andel elever tar examen. I rapporten kan du även läsa om hur skolan kan möta elevers olikheter och behov.

Aktuellt

Publikationer

Nyhetsbrev

Kurser och konferenser

SKL:s skolblogg

SKL tycker

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot