Senast publicerade sidor på webbplatsen

De femtio senast publicerade sidorna på SKL:s webbplats.

 1. Senast ändrad: 2018-10-23 16.32 • Storlek: 6.4 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Öppna jämförelser publiceringskalender
 2. Senast ändrad: 2018-10-23 16.31 • Storlek: 8.6 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Äldre / Öppna jämförelser äldreomsorg 2015
 3. Senast ändrad: 2018-10-23 16.31 • Storlek: 12.2 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Äldre / Öppna jämförelser 2017
 4. Senast ändrad: 2018-10-23 16.31 • Storlek: 9.4 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Äldre / Tio år med ÖJ äldre - jubileumsrapport 2017
 5. Senast ändrad: 2018-10-23 16.30 • Storlek: 9 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Äldre
 6. Senast ändrad: 2018-10-23 16.29 • Storlek: 11.8 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Våld i nära relationer
 7. Senast ändrad: 2018-10-23 16.28 • Storlek: 7 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Trygghet och säkerhet
 8. Senast ändrad: 2018-10-23 16.28 • Storlek: 8 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Socialtjänstens krisberedskap
 9. Senast ändrad: 2018-10-23 16.26 • Storlek: 8.8 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Socialtjänst, brukarundersökningar / Brukarundersökning, IFO
 10. Senast ändrad: 2018-10-23 16.19 • Storlek: 7 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Socialtjänst, brukarundersökningar
 11. Senast ändrad: 2018-10-23 16.18 • Storlek: 11.9 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Social barn- och ungdomsvård
 12. Senast ändrad: 2018-10-23 16.17 • Storlek: 6.7 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Planläggning och tidsåtgång
 13. Senast ändrad: 2018-10-23 16.16 • Storlek: 8.2 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Missbruk och beroende
 14. Senast ändrad: 2018-10-23 16.15 • Storlek: 7.3 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Läkemedel
 15. Senast ändrad: 2018-10-23 16.15 • Storlek: 6.5 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Kollektivtrafik / Tidigare Öppna jämförelser kollektivtrafik
 16. Senast ändrad: 2018-10-23 16.15 • Storlek: 6.7 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Kollektivtrafik
 17. Senast ändrad: 2018-10-23 16.14 • Storlek: 7.3 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Jämställdhet
 18. Senast ändrad: 2018-10-23 16.13 • Storlek: 7.4 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Hälso- och sjukvård
 19. Senast ändrad: 2018-10-23 15.32 • Storlek: 7 kB
  SKL / Tjänster / Kurser och konferenser / Innovationsguiden: Grundkurs i tjänstedesign
 20. Senast ändrad: 2018-10-23 15.17 • Storlek: 6.5 kB
  SKL / Ekonomi, juridik, statistik / Ekonomi / Budget och planering / Prisindex / Informationsansvariga prisindex
 21. Senast ändrad: 2018-10-23 14.54 • Storlek: 6.7 kB
  SKL / Tjänster / Kurser och konferenser / Presidiedagar för räddningsnämnder
 22. Senast ändrad: 2018-10-23 14.36 • Storlek: 7.2 kB
  SKL / Tjänster / Kurser och konferenser / Utbildningsdag om SIP 
 23. Senast ändrad: 2018-10-23 14.24 • Storlek: 6.9 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Hemlöshet / Tidigare Öppna jämförelser hemlöshet
 24. Senast ändrad: 2018-10-23 14.23 • Storlek: 8.1 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Hemlöshet
 25. Senast ändrad: 2018-10-23 14.14 • Storlek: 7.2 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Gymnasieskola
 26. Senast ändrad: 2018-10-23 14.09 • Storlek: 8.6 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Grundskola / Tidigare Öppna jämförelser grundskola
 27. Senast ändrad: 2018-10-23 14.09 • Storlek: 6.2 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Grundskola / Hitta din kommuns resultat i Kolada
 28. Senast ändrad: 2018-10-23 14.07 • Storlek: 7.3 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Grundskola
 29. Senast ändrad: 2018-10-23 14.05 • Storlek: 6.5 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Företagsklimat
 30. Senast ändrad: 2018-10-23 14.04 • Storlek: 10.9 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Funktionsnedsättning - socialpsykiatri
 31. Senast ändrad: 2018-10-23 14.04 • Storlek: 11.4 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Funktionsnedsättning - LSS
 32. Senast ändrad: 2018-10-23 14.02 • Storlek: 6.2 kB
  SKL / Tjänster / Mer från SKL / Öppna jämförelser / Folkhälsa / Uppföljning Öppna jämförelser folkhälsaHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot