Senast publicerade sidor på webbplatsen

De femtio senast publicerade sidorna på SKL:s webbplats.

 1. Senast ändrad: 2018-04-19 12.56 • Storlek: 1.3 kB
  SKL / Hälsa, sjukvård / E-hälsa / Välfärdsteknik / Beställargrupp / Förstudie, innovationsupphandling
 2. Senast ändrad: 2018-04-19 12.39 • Storlek: 3.9 kB
  SKL / Hälsa, sjukvård / E-hälsa / Välfärdsteknik / Beställargrupp
 3. Senast ändrad: 2018-04-19 12.38 • Storlek: 3.3 kB
  SKL / Hälsa, sjukvård / Patientsäkerhet / Mätning av skador i vården / Mätning, trycksår
 4. Senast ändrad: 2018-04-19 11.29 • Storlek: 1.8 kB
  SKL / Tjänster / Kurser och konferenser / KOMMEK 2018
 5. Senast ändrad: 2018-04-19 11.02 • Storlek: 1.7 kB
  SKL / Skola, kultur, fritid / Kultur, fritid / Regional kultur / Kultursamverkansmodellen
 6. Senast ändrad: 2018-04-19 10.56 • Storlek: 1.7 kB
  SKL / Skola, kultur, fritid / Kultur, fritid / Regional kultur / Kultursamverkansmodellen / Kultur i hela landet
 7. Senast ändrad: 2018-04-19 10.47 • Storlek: 471 bytes
  SKL / Skola, kultur, fritid / Kultur, fritid / Regional kultur / Nätverk, regionala kulturchefer
 8. Senast ändrad: 2018-04-19 10.45 • Storlek: 1.1 kB
  SKL / Skola, kultur, fritid / Kultur, fritid / Regional kultur
 9. Senast ändrad: 2018-04-19 10.19 • Storlek: 2.6 kB
  SKL / Skola, kultur, fritid / Kultur, fritid / Kultur- och musikskolor / Myter om kultur- och musikskolorna
 10. Senast ändrad: 2018-04-19 09.38 • Storlek: 2.2 kB
  SKL / Skola, kultur, fritid / Skola, förskola / Förskola, fritidshem / Förskola / Förskolans kompetensförsörjning
 11. Senast ändrad: 2018-04-19 09.14 • Storlek: 778 bytes
  SKL / Hälsa, sjukvård / E-hälsa / Välfärdsteknik / Beställargrupp / Vägledning, upphandling
 12. Senast ändrad: 2018-04-19 08.31 • Storlek: 2 kB
  SKL / Tjänster / Press / Nyheter / Så ska välfärden hitta och utveckla framtidens chefer
 13. Senast ändrad: 2018-04-19 08.18 • Storlek: 3.8 kB
  SKL / Arbetsgivare, kollektivavtal / Sveriges Viktigaste Jobb / Rapporter
 14. Senast ändrad: 2018-04-19 08.17 • Storlek: 1.7 kB
  SKL / Arbetsgivare, kollektivavtal / Chefs- och ledarskap / Chefsförsörjning
 15. Senast ändrad: 2018-04-19 06.49 • Storlek: 711 bytes
  SKL / Ekonomi, juridik, statistik / Juridik / Cirkulär, juridik
 16. Senast ändrad: 2018-04-19 06.47 • Storlek: 345 bytes
  SKL / Tjänster / Om SKL / Styrelse och beredningar / Handlingar och beslut, styrelsen / Föredragningslistor
 17. Senast ändrad: 2018-04-18 16.47 • Storlek: 804 bytes
  SKL / Tjänster / Kurser och konferenser / Konferens om ny taxemodell inom miljöbalkens område
 18. Senast ändrad: 2018-04-18 16.39 • Storlek: 1.8 kB
  SKL / Demokrati, ledning, styrning / Revision / Reglemente, arbetsordning
 19. Senast ändrad: 2018-04-18 16.16 • Storlek: 1.4 kB
  SKL / Tjänster / Kurser och konferenser / Webbsändning om Sveriges viktigaste chefsjobb
 20. Senast ändrad: 2018-04-18 15.53 • Storlek: 1.7 kB
  SKL / Hälsa, sjukvård / Patientinflytande / Utomlänsvård, riksavtal
 21. Senast ändrad: 2018-04-18 15.20 • Storlek: 1.7 kB
  SKL / Arbetsgivare, kollektivavtal / Personal- och kompetensförsörjning
 22. Senast ändrad: 2018-04-18 14.42 • Storlek: 1.4 kB
  SKL / Ekonomi, juridik, statistik / Ekonomi
 23. Senast ändrad: 2018-04-18 14.41 • Storlek: 2 kB
  SKL / Tjänster / Press / Nyheter / SKL välkomnar satsning på ny välfärdsteknik i vårbudget
 24. Senast ändrad: 2018-04-18 14.17 • Storlek: 1.4 kB
  SKL / Skola, kultur, fritid / Skola, förskola
 25. Senast ändrad: 2018-04-18 14.00 • Storlek: 924 bytes
  SKL / Ekonomi, juridik, statistik / Ekonomi / EkonomiNytt, landsting
 26. Senast ändrad: 2018-04-18 13.59 • Storlek: 746 bytes
  SKL / Ekonomi, juridik, statistik / Ekonomi / Cirkulär om ekonomi, kommuner
 27. Senast ändrad: 2018-04-18 12.25 • Storlek: 1.1 kB
  SKL / Skola, kultur, fritid / Skola, förskola / Digitalisering, skola / Dataskyddsförordningen, GDPR
 28. Senast ändrad: 2018-04-18 11.27 • Storlek: 3.2 kB
  SKL / Ekonomi, juridik, statistik / Ekonomi / Ekonomikalendern
 29. Senast ändrad: 2018-04-18 11.23 • Storlek: 983 bytes
  SKL / Ekonomi, juridik, statistik / Ekonomi / Finansfrågor
 30. Senast ändrad: 2018-04-18 10.10 • Storlek: 2.8 kB
  SKL / Tjänster / Kurser och konferenser / Den digitala kommunikatören

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot