Sveriges viktigaste jobb

Sverige skulle aldrig gå runt utan alla de fantastiska människor som varje dag utför samhällsviktiga arbeten och tjänster. Detta är en informationssida och hyllning till alla dessa personer, från norr till söder.

Viktiga jobb måste prioriteras!

Det är också ett slagträ i debatten om att lägga mer fokus och resurser på dessa oerhört viktiga och ofta farliga yrken.

Vi hoppas kunna informera, engagera och förbättra situationen för alla de människor som ofta i det tysta kämpar och sliter för att Sverige ska fungera så bra som det gör.