VVS-montör

De arbetar med att ordna livsviktiga saker som vatten och avlopp i vårt samhälle. Ett väl fungerande vatten och avloppsystem är en av de pusselbitar som behöver ligga på plats för att en god hygien ska kunna upprätthållas och ett samhälle utvecklas. Därför är rörmokarna, eller VVS-montörerna, en av Sveriges och världens viktigaste yrkesgrupper.

VVS

En VVS-montör är en hantverkare som jobbar med både hjärnan och händerna. De jobbar med att montera rör och system så att vi kan tvätta oss, gå på toaletten, få värme i våra hus och laga mat. En stor del av arbetet handlar om projektering och planering. Något som är nödvändigt för att slutresultatet ska bli bra. Hen arbetar på större nybyggen men också hemma hos privatpersoner med installation och underhållsarbete. Tekniska framsteg har gjort att montörerna idag kan installera miljösmarta lösningar och på så sätt bidra till uppsatta miljömål och hållbar utveckling.

För dig som vill bli VVS-montör och samtidigt tycker om att se dig om i världen finns möjligheter att exempelvis vara med och installera anläggningar för vattenrening i länder där det råder brist på rent vatten. Rent vatten är en förutsättning för liv och hållbar vattenförsörjning är nödvändigt för utvecklingen i dessa länder. Som rörmokare kan du därmed vara med och använda din kompetens för att förändra världen.

Utbildningen till VVS-montör är gymnasial och treårig. Därefter följer en lärlingstid/praktik på cirka två år på ett företag. Utbildningen går också som vuxenutbildning. Man läser då in den teoretiska utbildningen som motsvarar VVS- och fastighetsprogrammet på gymnasiet. Ett alternativ är också att lära sig yrket från grunden som lärling på ett företag under ca fem års tid. Idag råder det brist på VVS-montörer. Eftersom det råder konkurrens om duktig personal är lönen relativt bra. Sammanfattningsvis är rörmokare ett viktigt jobb med stora möjligheter till variation och utveckling. Definitivt något för dig som vill jobba både med hjärna och händer.