Bemanningssjuksköterska – De ökar i antal

Fler och fler sjuksköterskor väljer att bli konsulter. En bemanningssjuksköterska jobbar heltid eller deltid som konsult. Fördelarna är de flexibla arbetstiderna och att en bemanningssjuksköterska ofta får bättre betald än en fast anställd sjuksköterska. Hen kan dessutom styra över sitt arbete och dess omfång. Helt enkelt anpassa utefter eget behov. Många bemanningssjuksköterskor lyfter dessutom fördelen med att arbetsuppgifterna varierar mellan de olika arbetsplatserna, något som ger goda förutsättningar för personlig utveckling.

En bemanningssjuksköterska

Trenden med allt fler bemanningssjuksköterskor innebär ofta en extra kostnad för regionerna. Något som kan tyckas problematiskt. Men eftersom det verkar vara en trend som håller i sig behöver regionerna anpassa sig. Sjuksköterskor har ett av Sveriges viktigaste jobb. Därför måste vi vara rädda om dem och ge dem de förutsättningar som behövs för ett hållbart yrkesliv.

Vad trenden med fler bemanningssjuksköterskor beror på kan man bara spekulera i. Det kan vara tecken på ett generellt missnöje med den fasta arbetsmarknaden, eller ett tecken på att allt fler lockas av friheten att själv kunna bestämma över sin tid.

Det kan också vara en del av den generella trend på arbetsmarknaden som innebär att allt fler försörjer sig på en parallell arbetsmarknad till den traditionella tillsvidareanställningen. Det talas om en gig-ekonomi. Fasta anställningar ersätts med tillfälliga jobb, så kallade gig. Framförallt är det unga som väljer att gå denna väg. Inom gig-ekonomin ligger fokus mer på rätt kompetens för det specifika uppdraget samt flexibilitet än på guldklockor och lojalitet.

Kontentan blir i alla fall att regionerna kommer att behöva se över arbetsvillkoren för sjuksköterskor, så att fler åter igen kan tänka sig en fast anställning. Alternativt att omställningen till en gig-ekonomi och ett ökat antal bemanningssjuksköterskor går smidigt till. Arbetsvillkoren för de tillfälligt anställda och kvaliteten på vården får inte drabbas negativt. Har sjuksköterskorna dåliga arbetsvillkor kommer det att leda till brist på sjuksköterskor och därmed försämrad vård. Det har vi inte råd med.

3 svar på ”Bemanningssjuksköterska – De ökar i antal”

  1. Winta skriver:

    Mitt namn är winta jag jobbade i köket För i år vara kommun Solgårdens kök. jag praktiserade Barn och fritid i förskolan.

  2. Mukthar Mohammed skriver:

    Mitt namn är Mukthar jag jobbade i köket på O’Learys 4 år , praktiserade med äldreboende och jobbade med barnen på friend 2 år

  3. Luchia fshaye skriver:

    Mitt namn är Luchia jag jobbade på Gutenberg i två år

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *