Att arbeta internationellt som sjuksköterska

Sjuksköterskor är eftertraktad arbetskraft både i Sverige och internationellt. Organisationer så som Läkare utan gränser anställer legitimerade sjuksköterskor som då kan få till uppdrag att starta och ansvara för enkla vårdmottagningar, ansvara för undernäringskliniker och vårdavdelningar, planera och administrera vaccinationskampanjer, organisera hälsoprogram samt att utbilda, arbetsleda och ha personalansvar för lokal vårdpersonal. Organisationen är idag aktiv i 70 olika länder i världen.

En annan organisation som skickar ut sjuksköterskor på uppdrag över världen är Operation Smile. Sjuksköterskorna åker som volontärer och behöver vara specialistutbildade för att kunna åka.

Inom försvaret

Ytterligare ett alternativ för den som vill arbeta internationellt är att gå via Försvarsmakten som anställer legitimerade sjuksköterskor och sedan ger dem en stridsutbildning. Detta för att de ska kunna skydda och försvara den egna gruppen och patienterna. En sjuksköterska, anställd åt Försvarsmakten, kan därefter få möjlighet att tjänstgöra vid olika insatser utomlands.

Den som vill arbeta som sjuksköterska i ett annat land än Sverige behöver ansöka om erkännande av sin legitimation hos värdlandet. Olika länder har olika krav. Därför behöver du kontakta myndigheterna i det land du vill jobba i. Ska du jobba åt en organisation, brukar de hjälpa dig med detta. En annan avgörande pusselbit är såklart språkkunskaper. En sjuksköterska som ska arbeta internationellt behöver ha goda språkkunskaper. Dessutom behövs ofta specialistkunskap/specialistutbildning inom exempelvis barn, infektion, kirurgi eller tropikmedicin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *