juni 2021

Bemanningssjuksköterska – De ökar i antal

Fler och fler sjuksköterskor väljer att bli konsulter. En bemanningssjuksköterska jobbar heltid eller deltid som konsult. Fördelarna är de flexibla arbetstiderna och att en bemanningssjuksköterska ofta får bättre betald än en fast anställd sjuksköterska. Hen kan dessutom styra över sitt arbete och dess omfång. Helt enkelt anpassa utefter eget behov. Många bemanningssjuksköterskor lyfter dessutom fördelen med att arbetsuppgifterna varierar mellan de olika arbetsplatserna, något som ger goda förutsättningar för personlig