mars 2022

Att arbeta internationellt som sjuksköterska

Sjuksköterskor är eftertraktad arbetskraft både i Sverige och internationellt. Organisationer så som Läkare utan gränser anställer legitimerade sjuksköterskor som då kan få till uppdrag att starta och ansvara för enkla vårdmottagningar, ansvara för undernäringskliniker och vårdavdelningar, planera och administrera vaccinationskampanjer, organisera hälsoprogram samt att utbilda, arbetsleda och ha personalansvar för lokal vårdpersonal. Organisationen är idag aktiv i 70 olika länder i världen. En annan organisation som skickar ut sjuksköterskor på