Lärare

Barnen är vår framtid. En riktig klyscha, men väldigt sant. Lärare har ett riktigt stor inflytande på våra barns liv eftersom de spenderar väldigt mycket tid med dem och har det viktiga uppdraget att undervisa dem. Läraryrket är därför ett av världens viktigaste yrken. Det finns också många lärare som undervisar, motiverar och utvecklar vuxna elever. För alla lärare ingår i arbetsuppgifterna att även jobba med planering och elevvård.

Lärare 1960
Lärare på 60-talet

För att bli lärare behöver man idag studera i mellan 1,5-5,5 år, beroende på inriktning och tidigare erfarenheter. Det finns fyra olika lärarexamina: förskollärare, grundskollärare, ämneslärare och yrkeslärare. Har du en legitimation utfärdad från Skolverket kan du få en fast anställning. Dessutom har du då rätt att sätta betyg. Som lärare kan du också välja att vidareutbilda dig, exempelvis till rektor, specialpedagog eller gå en forskarutbildning.

Den stora fördelen med läraryrket är att det är omväxlande och utvecklande. Du arbetar med människor vilket skapar mening. Dessutom har du stor frihet att lägga upp undervisningen på ett sätt som du tycker är bra, givetvis inom ramen för gällande läroplan och kursplan.

Idag är konkurrens om jobben förhållandevis liten. Arbetsmarknadsläget skiljer sig dock åt beroende på vilket ämne du är behörig i och i vilka årskurser du söker arbete inom. Rekryteringsbehovet av behöriga lärare har ökat kraftigt de senaste åren. Att göra skillnad i en annan individs liv är både en rolig och stundvis svårt. Det krävs hårt arbete. Ibland kommer du att känna dig besviken och frustrerad när du går hem från jobbet. Det kommer att uppstå glädjefyllda situationer liksom konflikter. Lärarens insatser betyder oerhört mycket för individen och dess utveckling. Därför vill vi hylla denna yrkesgrupp, som ger så oerhört mycket till samhället.