Löner i Sverige – Stor skillnad mellan högsta och lägsta medellönen

I Sverige låg medellönen hos befolkningen, år 2020, på 36 100 kronor i månaden. Medellönen för män låg på 37 900 kronor och för kvinnor på 34 200 kronor. Detta har räknats ut genom att summera alla löner i en viss grupp och sedan dividera detta med antalet personer i gruppen. Deltidslöner har räknats upp till heltid. Detta enligt Statistiska centralbyrån.

Högsta lönerna i Sverige

löner i Sverige

De högsta lönerna hittar man bland högre chefer i bank-, finans- och försäkringsbranschen och de lägsta medellönerna hos hemservicepersonal. Sistnämna grupp (övrig hemservicepersonal m.fl) tjänar i snitt 22 400 kronor i månaden.

Undersköterska inom hemtjänst, hemsjukvård och på äldreboenden är Sveriges vanligaste yrke. I denna kategori är 91 procent av de anställda är kvinnor. Undersköterskorna i denna grupp har en medellön på 29 500 kronor i månaden. Medianlönen ligger på 22 100 kronor i månaden. Medianlönen räknas ut genom att man tar den mittersta lönen i gruppen, som sorteras i storleksordning från den lägsta till den högsta.

För chefer inom bank, finans och försäkring (nivå 1) ligger genomsnittslönen på 144 700 kronor i månaden. Här är könsskillnaden relativt stor. Kvinnor tjänar i genomsnitt 117 900 kronor i månaden och män i genomsnitt 160 200 kronor i månaden. Medianlönen för högre bankchefer ligger på 118 800 kr. Att medellönen och medianlönen i denna grupp skiljer sig åt så pass mycket beror på att en del chefer har riktigt höga löner som gör att medelvärdet stiger. Vi har även tittat närmre på medellönen inom några andra yrkeskategorier. En grundutbildad sjuksköterska tjänar i snitt 38 700 kronor i månaden medan en installations- och serviceelektriker tjänar i snitt 34 200 kronor i månaden. Grundskollärare har en medellön på 36 200 kr i månaden och poliser 36 800 kronor i månaden. Frisörer har en medellön på 28 500 kr och en maskinoperatör inom pappersvaruindustrin 31 500 kronor i månaden. Sveriges näst vanligaste yrke, butikssäljare inom fackhandeln, har en medellön på 30 000 kronor i månaden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *