november 2021

Poliserna skapar ett tryggt samhälle

I Sverige har polisen, som yrkeskår, funnits sedan mitten av 1800-talet. Före det var det kungens fogdar som höll ordning på folket. Det fanns också en tid då polis och brandman var samma sak, denna yrkesgrupp höll ordning i städerna och agerade samtidigt brandvakter. Även militären har genom tiderna haft en viktig roll vad gäller att upprätthålla lag och ordning. Det är spännande att tänka på att polisens första huvudbeväpning