juli 2021

lön

Löner i Sverige – Stor skillnad mellan högsta och lägsta medellönen

I Sverige låg medellönen hos befolkningen, år 2020, på 36 100 kronor i månaden. Medellönen för män låg på 37 900 kronor och för kvinnor på 34 200 kronor. Detta har räknats ut genom att summera alla löner i en viss grupp och sedan dividera detta med antalet personer i gruppen. Deltidslöner har räknats upp till heltid. Detta enligt Statistiska centralbyrån. Högsta lönerna i Sverige De högsta lönerna hittar man bland högre chefer