Brandman

När det brinner går allt väldigt fort. Inom loppet av några sekunder kan en liten eldhärd eskalera till ett övertänt hus. Den farliga röken gör att du behöver avlägsna dig från ett brinnande område så fort som det går. Brandmännen är en av Sveriges viktigaste yrkesgrupper, de är alltid insatsberedda inom 90 sekunder.

En kvinnlig brandman
Bildkälla: Umeå Kommun

För att bli brandman behöver du läsa en utbildning i skydd mot olyckor som ges av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Utbildningen är två år och leder till examen i säkerhets- och räddningsarbete. Efter utbildningen kan du jobba som brandman inom den kommunala räddningstjänsten eller med annat på området skydd mot olyckor. Exempelvis på en statlig myndighet eller ett företag.

Förutom att åka på ut på larm vid bränder, deltar brandmän även vid räddningsinsatser som innefattar sjukdomsfall, trafikolyckor och andra olyckor. Brandmän utbildar sig och övar dessutom kontinuerligt för att på bästa sätt klara av de uppdrag de ställs inför. I arbetet ingår också olycksförebyggande arbete och skötsel av utrustning. Det olycksförebyggande arbetet handlar om att minska risken för bränder och andra olyckor. Detta gör man bland annat genom att träffa och informera invånare om brand- och olycksskydd. Sist men inte minst krävs det av en brandman att hen har god fysik. Därför tränar de under sina arbetspass. Både styrketräning, löpning, simning, spinning eller innebandy kan ingå i veckans rutiner. Tycker du om att arbeta fysiskt, att arbeta med människor och att göra en viktig och meningsfull insats. Då kanske yrkesrollen som brandman är något för dig?

Träna för att bli brandman

Det ställs höga krav på din fysik om du vill bli brandman. Det finns lite olika fystest och de kan innehålla bland annat:

  • Rullbandstest
  • Styrketest (gripstyrka, bänkpress, löpning)
  • Bana med arbetsrelaterade moment
  • Simning
  • Fordonskörning

Ett bra träningsredskap för att öva upp sin styrka och uthållighet är en viktväst. Med extra vikt under olika moment och övningar utmanar du kroppen mer. Det gör även att du orkar mer när du väl tar av den. Bra utbud av viktvästar i Sverige kan bland annat hittas hos Gymgrossisten och Thunder Fitness.

För specifika exempel på hur ett fystest kan se ut kan ni se rekrytering av heltidsbrandman hos räddningstjänsten Dala Mitt.

Läs vårt nya inlägg om träning för brandmän.

Brandmän i Sverige

I Sverige finns det cirka 4000 heltidsbrandmän och 11500 deltidsbrandmän. En deltidsbrandmän har vanligtvis ett annat yrke som huvudsyssla. Cirka en gång i månaden är de i beredskap under en vecka då de ska vara tillgängliga dygnet runt.

De olika befäl som finns i dagsläget är: styrkeledare, insatsledare och räddningschef (ofta med en brandingenjörsutbildning). Alla befälsnivåer kan agera som räddningsledare under en insats.