Sjuksköterska

Sjuksköterskorna är utan tvekan en av de viktigaste yrkesgrupperna världen över. När sjukhusen rapporterar om brist på vårdplatser är det i första hand brist på sjuksköterskor som ligger i grunden. Tyvärr har många fel uppfattning om vad sjuksköterskan gör och ser på henne/honom som läkarens medhjälpare och underordnade. Faktum är att sjuksköterska är ett legitimationsyrke med ett eget huvudämne – omvårdnad. Yrket är en egen profession och sjuksköterskeutbildningen är en akademisk yrkesutbildning.

Sjuksköterskorna är en viktig yrkesgrupp
Sjuksköterskor på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, bildkälla: länk

Omvårdnad är sjuksköterskans huvudansvar och yrket innefattar fyra områden: att främja hälsa och välbefinnande, att förebygga ohälsa, att återställa hälsa samt att vårda döende och främja en värdig död. Kortfattat handlar det om att förbygga, behandla, rehabilitera och lindra sjukdom och lidande. Sjuksköterskan har en bred medicinsk kompetens och arbetar personcentrerat, dvs med fokus på individen.

Idag råder stor brist på sjuksköterskor och arbetsgivarna inom vård och omsorg kämpar verkligen för att kunna rekrytera och behålla sjuksköterskor. Vad detta beror på kan man bara spekulera i. Kanske har det att göra med synen på sjuksköterskan? Att yrket länge förföljts av en rad stereotyper så som det osjälvständiga biträdet eller till och med som sexsymbol. Kanske beror det på att det är ett kvinnodominerat yrke och därtill relativt underbetalt? Under coronakrisen har dock intresset för utbildningar inom vården ökat. Störst syns denna ökning vid läkar- och sjuksköterskeutbildningarna. Kanske blir detta ett trendbrott vad gäller bristen på sjuksköterskor världen över.

Frågan är: Är du intresserad av att arbeta med människor? Säker du ett varierande och utvecklande jobb? Som sjuksköterska arbetar du med omvårdnad, en disciplin där du agerar utifrån patientens bästa för dina ögon. Du arbetar systematiskt med att bedöma hälsa, ställa en omvårdnadsdiagnos, planera, genomföra och följa upp olika insatser. Du arbetar i team, med vårdens andra professioner så som läkare, undersköterskor, fysioterapeuter och dietister. Sjuksköterskeyrket är ett av Sveriges viktigaste jobb.