Publicerad: 28 mars 2018

Arbetsgivare, kollektivavtal

SKL är landets största arbetsgivarorganisation. Vi tecknar centrala kollektivavtal för över en miljon medarbetare i kommuner, landsting och regioner. Genom att skapa attraktiva villkor och erbjuda intressanta jobb kan arbetsgivare attrahera medarbetare med rätt kompetens och trygga kompetensförsörjningen för framtidens välfärd. SKL ger medlemmarna stöd i det arbetet.

Illustration för puffbild

Ladda ner nu gällande Allmänna bestämmelser (AB) med bilagor. AB är en del av huvudöverenskommelsen (HÖK) och innehåller allmänna anställningsvillkor.

Illustration på puffbild

Fakta om löner inom några olika yrkesgrupper. Lönerna sätts lokalt i respektive kommun och landsting. Samtliga löner är från 2017 och anges utifrån heltid.

Illustration för puffbild

Huvudöverenskommelsen (HÖK) innehåller förhandlingsprotokoll, löneavtal och allmänna anställningsvillkor samt förslag till lokalt löneavtal (LOK).

Illustration på puffbild

Länkar till lagar som rör anställningen inom kommun, landsting och regioner.

Aktuellt

Kurser och konferenser

Nyhetsbrev

SKL:s arbetsgivarblogg

Publikationer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot